SCI Logo

Studiebesök i Skagen

I förra veckan var vi i Skagen, Danmark och fyllde på med nya erfarenheter och insikter när vi var på studiebesök för projektet.

Resan gav oss inblick i möjligheter för en potentiell utveckling av en hållbar hamn i Sotenäs kommun.

Vi hade äran att få besöka Skagen Havn – Port of Skagen där vi fick ta del av hur deras arbete fortskrider. Vi fick också se den imponerande laxodlingen med hoppande laxar på Skagen Salmon. Sist men inte minst besökte vi Skagen Uddannelsescenter där vi fick ta del av deras viktiga arbete med utbildningar som kan stärka framtiden för Skagen, som står inför liknande utmaningar med bland annat utflyttning, som i Sotenäs kommun.

Tack för att vi fick komma på besök!

Vi har mycket att lära av varandra.

Gruppbild
Välj språk 🌐