SCI Logo

Partners

Skagen Uddannelsescenter främjar företags och organisationers utveckling och tillväxt genom utbildningsmöjligheter och kompetensutveckling.
Sotenäs kommun och Sotenäs Symbioscentrum Sotenäs Symbioscentrum är en knutpunkt för att underlätta och stödja industriell och social symbios mellan företag, organisationer och det civila samhället i kommunen samtidigt som man höjer befolkningens kompetens som en värdefull resurs.
Nordsøen Forskerpark i Hirtshals är ett dynamiskt centrum för forskning, utveckling och samarbete inom fiskeri och akvakultur, som samlar ledande aktörer och erbjuder unika faciliteter som Oceanarium.
Renahav omsätter fiskeindustrins avfall till ren energi och biologisk gödning för lokalt lantbruk, samtidigt som vi påtagligt reducerar skadliga utsläpp till hav och luft.
Kungshamnsfiskarna AB, som ursprungligen var rotat i traditionellt yrkesfiske sedan 1943, har idag växt till att bli en omfattande leverantör av diesel, villaolja och pellets.
Hjørring Kommune, centralt placerad i Vendsyssel, Nordjylland, utmärker sig genom sin strategiska position i Skandinavien och Nordeuropa och dess dedikation till att främja regional utveckling och hållbarhet.
Svinesundskommittén är ett samarbete mellan kommuner i Norge och Sveriges samt Viken och Västra Götaland. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.
Hirtshals Havn har etablerat sig som en betydande färje- och transporthamn med förbindelser över Skandinavien och Europa.
Välj språk 🌐