SCI Logo

Nordsøen Forskerpark

I Nordsøen Forskerpark skapar vi de fysiska ramarna för forskning, utveckling, rådgivning och kommunikation inom ämnen relaterade till hav och fiske.

Vi hyser flera av de viktigaste privata och offentliga aktörerna inom fiske och akvakultur och fungerar som en mötesplats för fiskare från både in- och utlandet.

Vi söker alltid efter nya och spännande samarbetspartners som kan bidra till att stödja utvecklingen och den goda miljön i forskarparken.

Nordsøen Forskerpark
Nordsøen Forskerpark
Välj språk 🌐