SCI Logo

Skagen Uddannelsescenter

Skagen Utbildningscenter är ett lokalt förankrat utbildningscenter och en utvecklingsfacilitator, organiserad som en ideell organisation. I mer än 30 år har vi underlättat och stöttat lokal utveckling och motståndskraft genom utbildning och kompetensutveckling, etablering av undervisningsfaciliteter för unga och vuxna, projektutveckling, finansiering och nätverkande.

Skagen Utbildningscenter bidrar till projektet med starka kunskaper och erfarenheter av att etablera lokala samarbeten och nätverk, utveckling och hantering av nationella och europeiska samarbetsprojekt, budgetering och finansiell förvaltning samt organisation av kommunikationsaktiviteter.

Skagen Uddannelsescenter
Skagen uddannelsescenter logo
Välj språk 🌐