SCI Logo

Svinesundskommittén

Svinesundskommittén är en nyckelaktör i att driva gränsöverskridande samarbete mellan Västra Götaland och Østfold, med syftet att stimulera regional tillväxt och utveckling. Deras arbete sträcker sig över områden som blå och grön tillväxt, turism samt att underlätta gränsmöjligheter, vilket bidrar till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i regionen.

Genom att adressera och övervinna gränshinder främjar kommittén en mer sammanlänkad och hållbar framtid för både Sverige och Norge.

Svinesundskommittén
Svinesundskommitén
Välj språk 🌐