SCI Logo

Skandinaviska Cirkulära Industriparker

Hållbara Industriparker i Skandinavien

Projektet ska bidra till den gröna omställningen, ökad motståndskraft och hållbar tillväxt på lokal-, regional-, nationell- och skandinavisk nivå.

Projektpartners

Våra partners i hållbar utveckling

Samarbete över gränserna: Byggstenarna i vårt cirkulära ekosystem

Om projektet

Skandinaviska Cirkulära Industriparker

Projektet Skandinaviska Cirkulära Industriparker syftar till att etablera hållbara industriella ekosystem i hamnarna Kungshamn och Hirtshals genom:

Nyheter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna om Skandinaviska Cirkulära Industriparker.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.
Resan gav oss inblick i möjligheter för en potentiell utveckling av en hållbar hamn i Sotenäs kommun.

Interreg

Finansieras av Interreg

Skandinaviska Cirkulära Industriparker är ett spännande projekt som möjliggörs tack vare stöd från Interreg-programmet. Interreg främjar samarbete och hållbar utveckling över gränserna i Europa.

Genom sin finansiella och organisatoriska support möjliggör Interreg projekt som vårt, som strävar efter att främja övergången till en cirkulär ekonomi och hållbar utveckling i Skandinavien.

Interreg logo

Vanliga frågor och svar (Q&A)

Här hittar du svar på några vanliga frågor om Skandinaviska Cirkulära Industriparker och vårt arbete för att främja hållbarhet och cirkulär ekonomi i hamnarna Kungshamn och Hirtshals.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss direkt för mer information.

Skandinaviska Cirkulära Industriparker är ett projekt som syftar till att bidra till etableringen av cirkulära industriparker. 

Projektet fokuserar på att skapa ett cirkulärt symbiossamarbete mellan kommuner och företag, samt att knyta kontakt med strategiska partners för det gröna utvecklingsarbetet.

Projektets mål är att främja den gröna omställningen, öka motståndskraften, och bidra till hållbar tillväxt på lokal, regional, nationell, och skandinavisk nivå.

Detta genom att etablera industriparker som samarbetar i en cirkulär ekonomi med fokus på restflöden, energioptimering, och etablering av underleverantörer i gröna värdekedjor.

Industriparkerna planeras att etableras i Kungshamn och Hirtshals, med direkt närhet till hamnar. Dessa platser valdes för deras potential att utveckla ett ekosystem för grön energi och cirkulär resursanvändning.

Projektpartners inkluderar Kungshamnsfiskarna AB, Nordsøen Forskerpark, Rena Hav Sverige Aktiebolag, Hjørring Kommune, Sotenäs kommun, Svinesundskommittén, och Hirtshals Havn, under ledning av Den Erhvervsdrivende Fond Skagen Uddannelsescenter.

Projektet finansieras genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet med en totalbudget på 2 878 282 EUR. Projektperioden är från 1 december 2023 till 30 november 2026.

Genom att etablera cirkulära industriparker som integrerar symbioslösningar och samarbetar i en cirkulär ekonomi, bidrar projektet till en mer hållbar användning av resurser, minskar miljöpåverkan, och främjar ekonomisk tillväxt samt långsiktig konkurrenskraft.

I sammanhanget av Skandinaviska Cirkulära Industriparker innebär cirkulär ekonomi att resursflöden kartläggs och optimeras för att minimera avfall och maximera återanvändning och återvinning av material. 

Detta sker genom samarbete mellan företag, kommuner och andra partners för att skapa ett slutet kretslopp för material och energi.

Mot en grönare framtid tillsammans

Vi är övertygade om att genom samarbete och engagemang kan vi tillsammans skapa en mer hållbar och cirkulär framtid för kommande generationer.

Genom projektet Skandinaviska Cirkulära Industriparker tar vi steg mot att forma en mer hållbar industriell landskap och bidra till en grön omställning i våra samhällen. Tack för att du är en del av den resan.

Välj språk 🌐